8.8.09

Termo-Tem Feria

A fini u termo-tema feria! Libe-tem. Mari, sexu e heli! Na in France es boni-fortuna ko minimo six setimana de feria. Mi prende tetra setimana nu-meno. U veri luxu!

Mi fu praxi qo-ra? Dromo a seti alo okto horo mana tem vice tri-ze minuta po penta horo mana tem. Po-co mi habe plu grafo projekti, lekto e skope plu moroni programa per u televisio. Speci, pa-di noktu mi e mi fe-sponsa pa voro Cina site e pa skope plu episodi de Bewitched per u televisio.

Mi plus habe plu alia praxi, mei hedo: domi-repara, kroma, seka herba, et cetera. Mi face u-ci ra panto-tem, sed tem feria, mu es major.

Sed u maxi acide nu-termo-tem fu es u viagia a Paris tem penta di. Mi eko in France, sed mi ne freqe viagia a Paris. Qo-ka? U viagia es mega-preci e prende maxi tem. Tende vi a Paris, mi nece vi ex u domi fo tosto--penta horo, tende u bus. U-ci bus sto a trena-lo po tri-ze minuta e mo horo. Po-co es nece prende u maxi rapidi trena (TGV) a Paris. U trena es mega-preci, sed fu veni a Paris po 3 horo tem. Holo, nece habe minimo tetra horo tende vi a Paris.

Anti u preci e tem, mi fu vi a Paris ko mi fe-sponsa e visita u plu turisti-lo : u Turi de Eiffel, u Louvre, Notre Dame e u palati de Versaille. Mi ski plu-ci loka, sed mi matri, qi fu veni ex u USA ne ski Paris. Mi doxo; na fu habe u hedo tem.

No comments:

Post a Comment